Ranking: Najlepsze Lokaty Bankowe - Kwiecień 2024

Ranking lokat bankowych to narzędzie, które pomoże Ci wybrać odpowiedni bank oferujący lokatę możliwie najlepiej dopasowaną dla Twoich potrzeb.

Aktualizacja danych następuje automatycznie i jest realizowana przez zewnętrznego dostawcę, więc masz pewność, że wybierzesz najlepszą ofertę na dany moment.

Lokaty nie są idealnym rozwiązaniem w sytuacji dużej inflacji, ponieważ odsetki z lokat zazwyczaj nie nadążają za wzrostem cen. Oznacza to, że jeśli inflacja jest wysoka, to pieniądze tracą na wartości szybciej, niż rosną odsetki z lokaty. Może to prowadzić do utraty wartości pieniądza ulokowanego na lokacie.

Jednak lokaty mogą być dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą bezpiecznie ulokować swoje pieniądze i osiągnąć dodatkowe dochody z odsetek. Jeżeli chcemy mieć dostęp do gotówki w perspektywie pół roku, można taką kwotę bezpieczenie ulokować i zminimalizować utratę wartości w wyniku inflacji.

Czym są lokaty?

Lokata to rodzaj depozytu, który polega na ulokowaniu pieniędzy w banku lub innej instytucji finansowej na określony czas, za który bank lub instytucja finansowa oferuje odsetki. Lokaty są popularnym sposobem oszczędzania pieniędzy, ponieważ umożliwiają one uzyskanie dodatkowych dochodów z ulokowanego kapitału, a jednocześnie są bezpieczne, ponieważ pieniądze są zabezpieczone przez bank lub instytucję finansową. Można założyć lokatę o różnym terminie zapadalności, np. na miesiąc, rok lub kilka lat. Im dłuższy okres trwania lokaty, tym wyższe odsetki zazwyczaj są oferowane. Ważne jest jednak, aby przed założeniem lokaty dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i upewnić się, że są one dla nas korzystne.

Czy lokaty dają zarobić?

Lokaty mogą dawać możliwość uzyskania dodatkowych dochodów w postaci odsetek, które są naliczane od ulokowanego kapitału. Wysokość odsetek zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Oprocentowanie lokaty – jest to stawka procentowa, która określa, ile procent od kwoty ulokowanej na lokacie bank lub instytucja finansowa będzie płacić w postaci odsetek.
 • Okres trwania lokaty – im dłuższy okres trwania lokaty, tym wyższe odsetki zazwyczaj są oferowane.
 • Waluta lokaty – wysokość odsetek może różnić się w zależności od waluty, w której została założona lokata.
 • Rynkowe warunki finansowe – wysokość odsetek na lokatach może być uzależniona od sytuacji na rynku finansowym.

Odsetki z lokat są zazwyczaj niższe niż stopy procentowe na rynku, ale są one też bezpieczniejsze, ponieważ pieniądze są zabezpieczone przez bank lub inną instytucję finansową. Warto więc przed podjęciem decyzji o ulokowaniu pieniędzy na lokacie dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i upewnić się, że są one dla nas korzystne.

Rodzaje lokat

Jeśli chodzi o bankowość, istnieje kilka rodzajów lokat, które klienci mogą otworzyć. Lokaty bankowe można podzielić na dwie główne kategorie: lokaty krótkoterminowe i długoterminowe.

Lokaty krótkoterminowe to takie, których czas trwania nie przekracza jednego roku, natomiast lokaty długoterminowe trwają co najmniej rok lub dłużej.

Lokaty z jakimi jeszcze możemy się spotkać:

 • lokata walutowa – to instrumenty finansowe, które pozwalają osobom fizycznym lub przedsiębiorstwom na zdeponowanie środków w obcej walucie m.in. EUR, USD, GBP, CHF i otrzymywanie od nich odsetek. Ten rodzaj inwestycji jest korzystny dla osób szukających dywersyfikacji swoich inwestycji i zabezpieczenia przed inflacją. Lokaty walutowe mogą być przechowywane w bankach lokalnych lub zagranicznych i zazwyczaj są wyżej oprocentowane niż tradycyjne depozyty. Mogą one również zapewnić ochronę przed wahaniami kursów walutowych, ponieważ kwota główna jest utrzymywana w stałej walucie. W zależności od instytucji, inwestorzy mogą mieć dostęp do egzotycznych walut, takich jak dolar kanadyjski czy jen japoński, do których nie mieliby zazwyczaj dostępu w ramach tradycyjnych inwestycji. Inwestując w lokaty walutowe, należy rozważyć wszelkie związane z nimi ryzyko przed zaangażowaniem środków. Dodatkowo inwestorzy powinni zawsze upewnić się, że mają do czynienia z renomowaną instytucją i zrozumieć wszystkie opłaty związane z inwestycją przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań;
 • lokata internetowa – depozyt internetowy, znany również jako e-depozyt, jest wygodnym sposobem na dokonywanie depozytów szybko i bezpiecznie poprzez usługę bankowości internetowej;
 • lokata progresywna – która polega na wpłacaniu na konto coraz większych kwot pieniędzy w czasie, często z oczekiwaniem osiągnięcia większych zysków;
 • lokata mobilna – zakłada i ustawia się ją za pośrednictwem aplikacji mobilnej konkretnej instytucji finansowej – banku.

Jak działa lokata i co się dzieje po jej założeniu?

Kiedy zakładasz lokatę w banku, działa to w ten sposób, że bank zobowiązuje się do zwrotu Ci pieniędzy z odsetkami po określonym czasie trwania lokaty. Czas trwania depozytu może być tak krótki lub długi, jak chcesz, i zależy od tego, jaką umowę zawarłeś z bankiem. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich pieniędzy, większość banków należy do wspieranego przez rząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który chroni depozyty do określonej kwoty. Od zwracanej kwoty zostanie również odjęty ewentualny podatek od zysków kapitałowych należny od zarobionych odsetek. Twoje fundusze są zazwyczaj przechowywane na koncie zarejestrowanym na Twoje nazwisko, więc nikt inny nie ma do nich dostępu, dopóki nie zostaną Ci zwrócone zgodnie z ustalonymi warunkami.

Czy opłaca się oszczędzać na lokacie bankowej?

Po pierwsze zdajmy sobie sprawę, że lokata bankowa jest bezpiecznym sposobem przechowywania pieniędzy. Po drugie, w aktualnych czasach – z wysoką inflacją, która przerasta oprocentowanie lokaty – nie mówiąc już o zysku obniżonym podatkiem, można krótko stwierdzić, że w rozrachunku otrzymamy minus. Nie mniej sam uważam, że jeżeli posiadasz wolne środki na koncie, których nie chcesz inwestować w mniej bezpieczne instrumenty, lub po prostu chcesz mieć dostęp do swoich środków, to właśnie lokaty są świetnym sposobem na to, aby zminimalizować stratę wartości swojego majątku względem inflacji.

Podsumowując, oszczędzanie pieniędzy na lokacie bankowej jest zdecydowanie warte rozważenia, ponieważ oferuje wiele korzyści w porównaniu z innymi dostępnymi opcjami oszczędzania.

Zalety lokat bankowych

Jedną z głównych zalet lokat bankowych jest to, że są one bezpiecznym i niezawodnym sposobem na oszczędzanie pieniędzy. Lokaty bankowe są ubezpieczone w przypadku depozytów, a banki są regulowane przez organy rządowe, co zapewnia klientom dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Ponadto, kiedy wpłacasz pieniądze na konto bankowe, możesz wybrać czas trwania lokaty (jak długo chcesz, aby Twoje pieniądze pozostały na koncie), a także oprocentowanie lokaty (ile odsetek chcesz zarobić). Ta elastyczność pozwala Ci określić, jak długo Twoje pieniądze będą trzymane na koncie i jaki zwrot z inwestycji otrzymasz. Wszystkie te cechy składają się na to, że lokaty bankowe są świetnym sposobem na oszczędzanie pieniędzy, zapewniając jednocześnie, że pozostają one bezpieczne.

Jakie jest oprocentowanie lokat bankowych?

Aktualnie można spodziewać się oprocentowania w okolicach 8% – dana zaktualizowana w styczniu 2022 r. Oprocentowanie lokat bankowych może się różnić w zależności od kwoty depozytu, terminu depozytu oraz okresu depozytu. Banki zazwyczaj oferują różne oferty depozytów dla nowych środków zdeponowanych na ich kontach. Oprocentowanie lokat bankowych jest ustalane w zależności od warunków rynkowych i może nawet zmieniać się z dnia na dzień. Generalnie im dłuższy okres lokaty, tym wyższe oprocentowanie oferowane przez bank.

Lokata bankowa a może konto oszczędnościowe?

W skrócie – warto szukać propozycjnych ofert lokat, jak i kont oszczędnościowych. W jednym oraz w drugim wypadku można trafić na atrakcyjne oprocentowanie.

Konto oszczędnościowe to depozyt bankowy, który oferuje elastyczność i wygodny dostęp do Twoich środków. Wiele kont oszczędnościowych wiąże się również z dodatkowymi korzyściami, takimi jak bankowość internetowa, bankowość mobilna i karty debetowe. Rozważając otwarcie konta oszczędnościowego, ważne jest, aby zrozumieć opłaty i potencjalne kary związane z kontem. Dodatkowo różne banki mogą oferować różne stopy procentowe i funkcje, więc ważne jest, aby porównać różne banki przed podjęciem decyzji. Dzięki zrozumieniu warunków i zasad konkretnego depozytu bankowego i rozejrzeniu się za najlepszą dostępną ofertą możesz mieć pewność, że Twoje konto oszczędnościowe lub lokata jest dostosowana do Twoich potrzeb.

Jak najszybciej założyć lokatę?

Założenie lokaty w banku jest stosunkowo proste. Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji o rodzaju konta, które chcesz otworzyć, np. konto oszczędnościowe lub lokata. Następnie należy odwiedzić stronę banku – po kliknięciu załóż lokatę, podać dane kontaktowe, dane osobowe, dane adresowe, przesłać wniosek, dokonać depozytu i gotowe.

Od czego zależy oprocentowanie lokaty bankowej?

Oprocentowanie lokaty zależy od kilku czynników, w tym banku, terminu lokaty i czasu trwania lokaty. Banki zazwyczaj oferują wyższe oprocentowanie lokat o dłuższym terminie lub dłuższym czasie trwania. Dzieje się tak dlatego, że bank ma więcej czasu na zarobienie pieniędzy ze zdeponowanych środków. Ogólnie rzecz biorąc, krótkoterminowe depozyty będą miały niższe oprocentowanie niż depozyty długoterminowe.

Kto może założyć lokatę?

Lokatę może założyć każdy, kto ma zdolność prawną. Niezbędne jest posiadanie konta w polskim banku i wystarczających środków na lokatę.

Kiedy muszę zapłacić podatek od lokat?

Podatek Belki jest obowiązkowy tylko od kwoty osiągniętego zysku. Oznacza to, że obowiązek zapłaty podatku Belki powstaje w momencie osiągnięcia dochodu z inwestycji lub oszczędności.

Podatek Belki jest pobierany i przekazywany fiskusowi przez płatnika, którym w przypadku lokat będzie podmiot wypłacający odsetki, czyli bank.

Jak obliczyć zysk z lokat?

Aby obliczyć zysk z lokaty, należy znać kilka podstawowych informacji, takich jak:

 1. Kwota ulokowana na lokacie (np. 1000 zł),
 2. Oprocentowanie lokaty (np. 2% w skali roku),
 3. Okres trwania lokaty (np. 12 miesięcy).

Zysk z lokaty można obliczyć, stosując następujący wzór:

Zysk = kwota ulokowana x oprocentowanie x okres trwania lokaty / 100

Przykładowo, jeśli ulokujemy 1000 zł na lokacie o oprocentowaniu 2% w skali roku na okres 12 miesięcy, to nasz zysk wyniesie:

Zysk = 1000 zł x 2% x 12 miesięcy / 100 = 240 zł

Należy pamiętać, że wysokość zysku z lokaty może być uzależniona od wielu innych czynników, takich jak waluta lokaty, rynkowe warunki finansowe czy opłaty za założenie lokaty. Dlatego ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o ulokowaniu pieniędzy na lokacie dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i upewnić się, że są one dla nas korzystne.

Jak wyszukać korzystne lokaty?

Znalezienie najlepszych lokat bankowych dla danej kwoty pieniędzy może być trudnym zadaniem. Ważne jest, aby badać różne banki i ich opcje lokat, dzięki czemu można odkryć, który oferuje najbardziej opłacalne zyski. Sprawdzaj oprocentowanie, które jest oferowane, jak również wszelkie opłaty i inne koszty związane z lokatą, i upewnij się, że sprawdzisz, czy są jakieś ograniczenia dotyczące czasu, kiedy możesz wypłacić fundusze. Dodatkowo przeczytaj wszelkie informacje, które są dołączone do konta i zrozum, na co się zgadzasz przed podpisaniem umowy. Robienie własnych badań jest kluczowe, jeśli chodzi o znalezienie zyskownych lokat i przy dokładnym rozważeniu, powinieneś być w stanie zidentyfikować najlepszą opcję dla swoich potrzeb. Z drugiej strony możesz skorzystać z powyższych ofert, które są na bieżąco aktualizowane przez zewnętrzną firmę.