Kalkulator zysku z lokaty – oblicz zysk z lokaty

Czy chcesz poznać, ile pieniędzy możesz zarobić na lokacie? Skorzystaj z naszego kalkulatora i sprawdź jakie zyski możesz osiągnąć, wprowadzając kwotę, okres oraz stopę procentową. Dowiedz się, jakie będzie twoje zysk brutto oraz netto po opodatkowaniu.

miesiące %

Czym jest lokata?

Lokata to produkt finansowy oferowany przez banki, polegający na odkładaniu pieniędzy na określony czas. Przy zakładaniu lokaty, klient banku składa określoną kwotę pieniędzy na wybrany przez siebie okres, za który bank gwarantuje odsetki.

W zamian za pożyczanie pieniędzy bank zobowiązuje się do zwrotu klientowi kwoty wpłaconej na lokatę wraz z odsetkami po upływie okresu lokaty.

Jak działa powyższy kalkulator?

Nasz kalkulator pozwala na szybkie i łatwe obliczenie zysku z lokaty. Użytkownik wprowadza kwotę, okres oraz stopę procentową lokaty, a następnie wybiera częstotliwość kapitalizacji odsetek. Kalkulator automatycznie oblicza zysk brutto oraz netto po opodatkowaniu i wyświetla go w przejrzystej tabeli.

Co to jest podatek belki?

Podatek Belki to podatek od zysków kapitałowych, który w Polsce wynosi 19%. Dotyczy on zysków osiągniętych z inwestycji kapitałowych, takich jak lokaty, obligacje, akcje czy fundusze inwestycyjne.

W przypadku lokat bankowych podatek Belki jest automatycznie pobierany przez bank, dlatego nie musimy się martwić o jego rozliczenie.

Jak wyliczany jest zysk z lokaty?

Zysk z lokaty jest obliczany na podstawie kwoty zdeponowanej, okresu trwania lokaty, stopy procentowej oraz częstotliwości kapitalizacji. Wzór matematyczny uwzględnia te czynniki, a wynik przedstawia ilość pieniędzy, jakie zostaną zyskane po zakończeniu lokaty. Dodatkowo, zysk jest obciążony podatkiem belki, który jest odprowadzany przez bank. Dlatego ważne jest, aby uwzględnić go w obliczeniach i wiedzieć jakie będzie rzeczywiste zyski z lokaty.