Co powinieneś wiedzieć przed założeniem lokaty?

By oszczędzać, trzeba kontrolować dochody i wydatki. Odkładanie pieniędzy wymaga nie tylko analizowania i myślenia przyszłościowego, lecz także systematyczności. Jedną z form pomnażania odłożonych środków jest lokata. Czy warto na niej odkładać środki?

Z raportu opublikowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy [1] wynika, że Polacy są coraz bardziej świadomi konieczności oszczędzania i że coraz więcej osób odkłada pieniądze. W 2013 r. oszczędzanie deklarowało 18% respondentów, a dwa lata później – już 28% ankietowanych. Samo odkładanie pieniędzy – choć z pewnością godne podziwu – nie musi przynosić zysków. By nie stracić z powodu inflacji, dobrze pomyśleć o zainwestowaniu zaoszczędzonych pieniędzy. Jest kilka możliwości inwestowania odłożonych pieniędzy, np. założenie rachunku oszczędnościowego czy lokaty. Osoby rozważające podpisanie umowy o lokatę powinny wiedzieć, co wiąże się z tym krokiem.

Co to jest lokata?

Termin „lokata” jest zarezerwowany dla umowy zawieranej między konsumentem a bankiem. Na jej podstawie bank zobowiązuje się lokować środki należące do klienta przez określony czas, a po jego upływie – wypłacić kapitał powiększony o wypracowane zyski (odsetki). To, ile klient banku zarobi, zależy od dwóch czynników: wysokości oprocentowania i okresu, na jaki umowa została zawarta. Lokaty dzieli się m.in. z uwagi na długość ich trwania, np. wśród lokat terminowych wyróżnia się lokaty krótko- i długoterminowe. Inny podział dotyczy tego, czy lokata zostanie automatyczna przedłużona po upływie okresu, na jaki została zawarta. Wówczas mowa o lokatach odnawialnych i nieodnawialnych, czyli jednorazowych.

Jak porównywać lokaty?

Banki oferują lokaty różniące się szczegółami. Jeżeli chcesz założyć najkorzystniejszą lokatę, to wcale nie jesteś zmuszony zapoznawać się z treścią stron internetowych banków czy materiałami reklamowymi. Szybszym rozwiązaniem jest sięgnięcie do aktualnego rankingu lokat przeznaczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Przykładowy ranking znajduje się pod adresem: https://www.ideabank.pl/ranking-lokat-bankowych W zależności od tego, kto przygotowuje ranking, inny może być zgromadzony zakres informacji o poszczególnych produktach. Przykładowo ranking wskazany powyżej obejmuje m.in. minimalną i maksymalną kwotę, która może zostać odłożona na lokacie, wysokość oprocentowania, okres lokaty i to, czy możliwe jest jej założenie online.

Również w przypadku małych kwot

Zainteresowani oszczędzaniem i założeniem lokaty mogą błędnie sądzić, że lokata to rozwiązanie wyłącznie dla osób posiadających spore oszczędności. Przeciwnie, dziś banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i oferują założenie lokaty bankowej już od 1 zł. Między innymi w ten sposób zachęcają do regularnego odkładania pieniędzy i pomnażania oszczędności. Wypracowane odsetki wraz z kapitałem pracownicy banku wypłacają klientowi po upływie czasu, na jaki lokata została podpisana, lub po zerwaniu przez niego umowy (o ile w umowie bank nie zastrzegł innego rozwiązania).


[1] Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/postawy_polakow_wobec_finansow_2015.pdf
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.