Opłacalność lokaty

Jakie czynniki wpływają na zyski z lokat?

Lokaty bankowe są uważane za produkty bankowe, które przynoszą najwyższe zysk spośród bezpiecznych form oszczędzania. Zyski z lokat zależą w głównej mierze od wysokości oprocentowania. Jednak na podstawie stawki podawanej przez banki nie da się od razu oszacować jaki będzie zysk z lokat. Przyjrzymy się co tak naprawdę wpływa na zyski z lokat.

Banki, reklamując lokaty bankowej, podają oprocentowanie nominalne w skali roku. Oznacza to, że procent jaki możemy uzyskać z lokaty należy odnieść do całego roku. Upraszczając, jeśli lokata jest na 3 miesiące to nasz zysk będzie ¼ oprocentowania podanego przez bank. Warto przy tym zaznaczyć, że jest to oprocentowanie nominalne, dlatego należy odliczyć jeszcze podatek od dochodów kapitałowych. Tzw. podatek Belki wynosi 19% i jest należny od wszelkiego rodzaju dochodów uzyskanych z tytułu inwestowania kapitału (m.in. zyski z akcji, obligacji, dywidend czy też lokat bankowych).

Innym czynnikiem, który wpływa na zyski z lokat jest kapitalizacja odsetek. Kapitalizacja to częstotliwość z jaką naliczane są odsetki od kapitału zdeponowanego na lokacie. Częstsza kapitalizacja powoduje zwiększenie podstawy, od której naliczane są odsetki (zasada procentu składanego). W Polsce banki oferują lokaty z kapitalizacją miesięczną lub odbywającą się na koniec trwania lokaty. Jest to mniej korzystne rozwiązanie dla klientów, ponieważ ich zyski są mniejsze niż np. w przypadku kapitalizacji dziennej.

Ważną kwestią przy omawianiu czynników wpływających na zyski z lokat jest poziom stóp procentowych. Oprocentowanie lokat jest uzależnione od wysokości stóp procentowych na rynku międzybankowym. To od stawek WIBOR i WIBID zależy jakie oprocentowanie banki zaproponują klientom detalicznym. Z kolei poziom stóp na rynku międzybankowym zależy od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. RPP na podstawie danych makroekonomicznych dostosowuje politykę pieniężną, tak aby utrzymywać inflację na odpowiednim poziomie. Obecnie mamy do czynienia z deflacją, dlatego RPP zdecydowała się na obniżenie stóp do rekordowo niskich poziomów. Z tego też powodu oprocentowanie lokat w ciągu ostatnich lat znacząco spadło, co widać dobitnie po najlepszych ofertach banków.

Do tej pory zyski lokat były omawiane w ujęciu nominalnym – czyli bez uwzględnienia zmian cen w gospodarce. Aby policzyć ile zarobimy na lokacie w ujęciu realnym należy wziąć pod uwagę poziom inflacji. To inflacja powoduje, że wraz z upływem czasu nasze oszczędności tracą na wartości. W tej chwili w Polsce panuje deflacja, dlatego nawet na nisko oprocentowanych depozytach realnie zyskujemy. M.in. dlatego warto zastanowić się nad oszczędzaniem za pomocą produktów bankowych. Pomimo niskiego oprocentowania i tak w ujęciu realnym oszczędzanie na lokacie wydaje się dobrym rozwiązaniem.

Jeśli chcesz sprawdzić dokładnie oferty banków, zobacz ranking lokat terminowych.

5 comments
  1. Ja mam konto oszczędnościowe i zarabiam na nim 4% a tyle nie dostaniesz na lokacie

  2. Ja bardziej traktuję lokaty jako formę oszczędzania. Za bardzo nie liczę na zyski, a jedynie mam kontrolę aby czasem tych środków nie ruszać z konta.

  3. Bardzo fajnie podszedłeś do tematu. Myślę, że lokata mimo niskich % jest dobrym narzędziem do gromadzenia środków. Warto jeszcze pomyśleć o kontach oszczędnościowych.

  4. Obecnie z tych bezpiecznych form najlepszy zysk dają obligacje. Oczywiście są one na dłuższy czas-minimum 2 lata ale % jest nieco wyższy i można je kupować już od 100zl.

  5. Każdy myśli, że jak oprocentowanie spada to lokaty stają się nieopłacalne, ale nikt nie patrzy na inflację (czy raczej deflację). Wystarczy spojrzeć na rynki finansowe i okaże się, że nie ma tak bezpiecznego produktu, który przynosiłby zyski. Duże ryzyko panuje obecnie na rynkach, dlatego imo lokaty i tego typu depozyty są najlepszym rozwiązaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.